Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на състоянието на макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания от ЕС, Придружаващ документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания - {COM(2013) 242 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex-ante evaluation statement on EU macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan - {COM(2013) 242 final}
Дата на документа: 29/04/2013
№ на документ: SWD(2013) 151
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове