Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА - Втори доклад за напредъка: първи резултати по Рамката за партньорство с трети държави в контекста на Eвропейската програма за миграцията
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL - Second Progress Report: First Deliverables on the Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration
Дата на документа: 14/12/2016
№ на документ: COM(2016) 960
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове