Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland) - {SWD(2016) 460 final}{SWD(2016) 461 final}
Дата на документа: 13/12/2016
№ на документ: COM(2016) 815
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове