Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Преглед на преходните мерки относно придобиването на селскостопанска недвижима собственост, определени в Договора за присъединяването на Хърватия към Европейския съюз от 2011 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Review of the transitional measures for the acquisition of agricultural real estate set out in the 2011 Treaty on the accession of Croatia to the EU
Дата на документа: 08/05/2017
№ на документ: COM(2017) 217
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове