Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на Срещата на страните по Споразумението за риболов в Южния Индийски океан и за отмяна на Решение 14404/12
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Meeting of the parties to the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) and repealing Decision 14404/12
Дата на документа: 08/05/2017
№ на документ: COM(2017) 214
Вид документ: Предложение за решение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове