Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 12, параграф 3 от Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT under Article 12(3) of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment
Дата на документа: 15/05/2017
№ на документ: COM(2017) 234
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове