Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Обединеното кралство да прилага намалени равнища на данъчно облагане по отношение на моторните горива, използвани на островите на Вътрешните и Външните Hebrides, Северните острови, островите в Clyde и островите Scilly в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising the United Kingdom to apply reduced levels of taxation to motor fuels consumed on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles, the islands in the Clyde and the Isles of Scilly, in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Дата на документа: 15/05/2017
№ на документ: COM(2017) 170
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове