Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Примерна ядрена програма представена съгласно член 40 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия — окончателен вариант (след становище от Европейския икономически и социален комитет) {SWD(2017)158}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Nuclear Illustrative Programme presented under Article 40 of the Euratom Treaty - Final (after opinion of EESC) {SWD(2017)158}
Дата на документа: 12/05/2017
№ на документ: COM(2017) 237
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове