Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: JOIN (2018) 14
Заглавие на английски: JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL on the implementation of the Joint Framework on countering hybrid threats from July 2017 to June 2018
Дата на документа: 13/06/2018
№ на документ: JOIN(2018) 14
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове