Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Австрия
0 народни представители към дата
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ
ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА
ГАЛЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР ХРИСТОВ БЕКОВ
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ