Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Финландия
0 народни представители към дата
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
МИХАИЛ ПАРАШКЕВОВ ТОДОРОВ
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА