Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Хърватия
0 народни представители към дата
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ