Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Черна гора
0 народни представители към дата
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ