Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Япония
0 народни представители към дата
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ
АНТОН АНГЕЛОВ ДОЛАПЧИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК