Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Дания
0 народни представители към дата
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАЙМАКАНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ