Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Индия
9 народни представители към дата
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА