Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Италия
0 народни представители към дата
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙНОВ
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ БЕКОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ