Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Казахстан
0 народни представители към дата
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК