Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
четвъртък, 22/06/2017
петък, 23/06/2017
  • 09:00 Парламентарен контрол
  • 10:00
    "Край на вечния длъжник” е темата на кръгла маса, която организира на 23 юни 2017 г. Комисията по правни въпроси на Народното събрание. Форумът, който ще започне в 10.00 часа в зала „Изток” на парламента, е съвместна инициатива на комисията и на представителя на Република България в Европейския парламент Емил Радев.

    Целта на дискусията е да бъдат представени и обсъдени различните становища във връзка с въвеждането на десетгодишна абсолютна погасителна давност по отношение на физическите лица.

    В кръглата маса ще участват членове на Комисията по правни въпроси, представители на Асоциацията на банките в България, представители на Камарата на частните съдебни изпълнители, представители на съдебната власт и експерти.
вторник, 27/06/2017
четвъртък, 29/06/2017
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг