Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Кипър
0 народни представители към дата
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ГАЛЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ