Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Куба
0 народни представители към дата
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
АНТОН АНГЕЛОВ ДОЛАПЧИЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
АНТОН АНГЕЛОВ ДОЛАПЧИЕВ
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ