Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Мароко
8 народни представители към дата
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ