Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Норвегия
0 народни представители към дата
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
МИХАИЛ ПАРАШКЕВОВ ТОДОРОВ
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ