Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Словакия
0 народни представители към дата
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ