Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Словения
0 народни представители към дата
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ БЕКОВ