Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Турция
0 народни представители към дата
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ