Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Турция
34 народни представители към дата
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ
АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ