Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Групи за приятелство
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Камбоджа
0 народни представители към дата
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
МАРТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ