Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Аржентина
13 народни представители към дата
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА
СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ