Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Грузия
15 народни представители към дата
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ