Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Ирландия
15 народни представители към дата
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА