Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Йордания
11 народни представители към дата
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ