Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - КНДР
10 народни представители към дата
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ