Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - КНДР
4 народни представители към дата
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ