Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Косово
10 народни представители към дата
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ