Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Латвия
5 народни представители към дата
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ