Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Ливан
3 народни представители към дата
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ