Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Мароко
12 народни представители към дата
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА