Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Монголия
9 народни представители към дата
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ