Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Република Южна Африка
12 народни представители към дата
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ