Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Словакия
5 народни представители към дата
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ