Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Узбекистан
5 народни представители към дата
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ