Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Унгария
13 народни представители към дата
ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ