Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Финландия
6 народни представители към дата
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА