Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Судан
12 народни представители към дата
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ