Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно твърденията, че проекта "Южен поток" е необратим процес
Дата 10/06/2014
Входящ номер 454-07-64
Адресат Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 13/06/2014
Текст на изслушването