Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно проблеми с изпълнението на задължителния имуназиционен календар по Наредба №15 на Министерство на здравеопазването
Дата 28/10/2014
Входящ номер 454-07-2
Адресат Мирослав Ненков, служебен министър на здравеопазването
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 29/10/2014
Текст на изслушването