Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно предприетите мерки от страна на Министерския съвет по проблемите със засилващия се миграционен натиск към България
Дата 28/10/2014
Входящ номер 454-07-3
Адресат Христо Иванов, служебен заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и служебен министър на правосъдието
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 30/10/2014
Текст на изслушването