Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно сделката с германската частна компания "Кльостерс" представлявано у нас чрез дружеството с ограничена отговорност "Цемеко". Изслушването е във връзка с Решение на Министерски съвет от 2.10.2014 г. да компенсира щета за над 4 млн. евро по нереализиран проект
Дата 28/10/2014
Входящ номер 454-07-6
Адресат Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 05/11/2014
Текст на изслушването