Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно въпросите, обсъждани на проведените срещи и позициите заявени от него от името на Република България
Дата 30/08/2016
Входящ номер 654-07-98
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание