Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно подкрепата на българското правителство за кандидатурата на г-жа Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН
Дата 13/09/2016
Входящ номер 654-07-109
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването