Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна 15/11/2017 94/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози 09/11/2017 93/2017
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 09/11/2017 93/2017
Закон за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF) 03/11/2017 92/2017
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 02/11/2017 92/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания 02/11/2017 91/2017
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 02/11/2017 92/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси 01/11/2017 91/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация 01/11/2017 91/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 27/10/2017 90/2017