Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение на Закона за собствеността 12/01/2018 7/2018
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 12/01/2018 7/2018
Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. 21/12/2017 103/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване 21/12/2017 2/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители 21/12/2017 2/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията 21/12/2017 2/2018
Закон за изменение на Закона за обществените библиотеки 21/12/2017 2/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 21/12/2017 2/2018
Закон за допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 20/12/2017 1/2018
Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 20/12/2017 103/2017