Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 14/09/2017 76/2017
Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко 07/09/2017 75/2017
Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията 07/09/2017 75/2017
Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия 07/09/2017 75/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 27/07/2017 65/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие 26/07/2017 63/2017
Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 26/07/2017 63/2017
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 20/07/2017 63/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници 19/07/2017 62/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 19/07/2017 62/2017