Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения 01/11/2018 94/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права 31/10/2018 94/2018
Закон за киберсигурност 31/10/2018 94/2018
Закон за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г. 25/10/2018 93/2018
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия 25/10/2018 93/2018
Закон за изменение и допълнение на Валутния закон 25/10/2018 93/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ 24/10/2018 92/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение 24/10/2018 92/2018
Закон за изменение на Закона за държавната собственост 24/10/2018 90/2018
Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика 18/10/2018 91/2018